NieR: Automata Piano Collections

  • Треков: 12

Треклист

Название Композитор
1 Weight of the World
Keiichi Okabe
2 Amusement Park
Keigo Hoashi, marasy
3 A Beautiful Song
Keigo Hoashi
4 City Ruins
Keiichi Okabe, yo suzuki (akisai)
5 Dependent Weakling
Kuniyuki Takahashi, Mariko Taguchi
6 Peaceful Sleep
Keiichi Okabe, Yasumasa Kumagai
7 Copied City
Keigo Hoashi, Taku Yabuki
8 Voice of No Return
Keiichi Okabe, yo suzuki (akisai)
9 Bipolar Nightmare
Keigo Hoashi, Ryota Kikuchi
10 The Tower
Keiichi Okabe, Yasumasa Kumagai
11 The Sound of the End
Keigo Hoashi, Duke of Pianeet
12 Vague Hope
Keigo Hoashi